Danh hiệu

 1. 10

  Tin nhắn đầu tiên

  Đăng một tin nhắn ở đâu đó trên trang web để nhận được điều này.
 2. 10

  Ai đó thích bạn

  Ai đó ngoài kia đã phản ứng tích cực với một trong những tin nhắn của bạn. Tiếp tục đăng như vậy để biết thêm!
 3. 20

  Tiếp tục quay lại

  30 tin nhắn đã được đăng. Bạn phải thích nó ở đây!
 4. 20

  Không thể dừng lại!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day! Bạn đã đăng 100 tin nhắn. Tôi hy vọng điều này đã khiến bạn mất hơn một ngày!
 5. 30

  Tôi rất thích nó

  Tin nhắn của bạn đã được phản hồi tích cực đến 25 lần.
 6. 50

  Thực sự đáng yêu!

  Nội dung bạn đã đăng đã thu hút được điểm phản ứng tích cực là 100.
 7. 50

  Không thể lấy đủ đồ của bạn

  Nội dung của bạn đã được phản ứng tích cực tới 250 lần.
 8. 80

  TÔI THÍCH NÓ!

  Nội dung bạn đã đăng đã thu hút 500 phản ứng tích cực.
 9. 100

  Nghiện

  1.000 tin nhắn? Ấn tượng!
Top Bottom